Chinese Poem “送杜少府之任蜀州” (Song Du Shao Fu Zhi Ren Shu Zhou)

0 3 years ago

Chinese Poem “送杜少府之任蜀州” (Song Du Shao Fu Zhi Ren Shu Zhou) with PinYin and English Translation:

Audio:

Author : WangBo

Chinese:

送杜少府之任蜀州
王勃

城阙辅三秦, 风烟望五津。
与君离别意, 同是宦游人。
海内存知己, 天涯若比邻。
无为在歧路, 儿女共沾巾。

PinYin:

Sòng dù shǎo fǔ zhī rèn shǔ zhōu
wángbó

chéngquē fǔ sān qín, fēng yān wàng wǔ jīn.
Yǔ jūn lí bié yì, tóng shì huàn yóu rén.
Hǎi nèicún zhī jǐ, tiān yá ruò bìlín.
Wú wéi zài qí lù, érnǚ gòng zhān jīn.

English Translation:

FAREWELL TO VICE-PREFECT DU SETTING OUT FOR HIS OFFICIAL POST IN SHU
(SHU Means SiChuan Province here)

By this wall that surrounds the three Qin districts,
Through a mist that makes five rivers one,
We bid each other a sad farewell,
We two officials going opposite ways….
And yet, while China holds our friendship,
And heaven remains our neighbourhood,
Why should you linger at the fork of the road,
Wiping your eyes like a heart-broken child?

Leave a Reply