Chinese Poems

Chinese Poem “出塞 ” (Chu Sai)

Dynasty : Tang Type : seven-word Chinese: 出塞 王昌龄 秦时明月汉时关,万里长征人未还。 但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 PinYin: Chū sāi wáng chāng líng qín shí míng yuè hàn shí guān, wàn lǐ …
Read More

Chinese Poem “凉州词” (Lian Zhou Ci)

Dynasty : Tang Type : seven-word Chinese: 凉州词(凉州曲) 王翰 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。 醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回? Liáng zhōu cí (liáng zhōu qū) wáng hàn pú táo měi jiǔ yè guāng …
Read More

Chinese Poem “小池” (Xiao Chi)

Dynasty : Song Type : Seven-word Chinese: 小池 宋 杨万里 泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。 小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。 PinYin: Xiǎo chí sòng yáng wàn lǐ quán yǎn wú shēng xī xì liú, …
Read More

Chinese Poem “乐游原” (Le You Yuan)

Dynasty : Tang Type : Five-word Chinese: 乐游原 唐 李商隐 向晚意不适,驱车登古原。 夕阳无限好,只是近黄昏。 Piyin: Lè yóu yuán táng lǐshāngyǐn xiàng wǎn yì bùshì, qūchē dēng gǔyuán. Xīyáng wúxiàn …
Read More

Chinese Poem “乌衣巷” (Wu Yi Xiang)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 乌衣巷 刘禹锡 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。 PinYin: Wū yī xiàng liúyǔxī zhūquè qiáo biān yěcǎo huā, wū yī xiàng kǒu xīyáng …
Read More

Chinese Poem “春怨” (Spring complaints)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 春怨 刘方平 纱窗日落渐黄昏,金屋无人见泪痕。 寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。 PinYin: Chūn yuàn liúfāngpíng shāchuāng rìluò jiàn huánghūn, jīnwū wú rén jiàn lèihén. Jìmò kōng tíng …
Read More

Chinese Poem “夜雨寄北” (Ye Yu Ji Bei)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 夜雨寄北 李商隐 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。 PinYin: Yè yǔ jì běi lǐshāngyǐn jūn wèn guīqī wèi yǒuqī, bāshān yè yǔ zhǎng …
Read More
1 2 3 4 5 6