Chinese Poem “锦瑟” (JinSe)

0 3 years ago

Chinese Poem “锦瑟” (JinSe) with PinYin and English Translation:

Audio:

Author : LiShangYin

Chinese:

锦瑟
李商隐

锦瑟无端五十弦, 一弦一柱思华年。
庄生晓梦迷蝴蝶, 望帝春心托杜鹃。
沧海月明珠有泪, 蓝田日暖玉生烟。
此情可待成追忆, 只是当时已惘然。

PinYin:

jǐn sè
Lǐshāngyǐn

jǐn  sè wú duān wǔshí xián, yī xián yī zhù sī huá nián.
Zhuāng shēng xiǎo  mèng mí hú dié, wàng dì chūn xīn tuō dù juān.
Cānghǎi yuè míngzhū yǒu lèi, lán tián rì nuǎn  yù shēng yān.
Cǐ qíng kě dài chéng zhuī yì, zhǐshì dāng shí yǐ wǎng rán.

English Translation:

THE INLAID HARP
I wonder why my inlaid harp has fifty strings,
Each with its flower-like fret an interval of youth.
…The sage Chuangzi is day-dreaming, bewitched by butterflies,
The spring-heart of Emperor Wang is crying in a cuckoo,
Mermen weep their pearly tears down a moon-green sea,
Blue fields are breathing their jade to the sun….
And a moment that ought to have lasted for ever
Has come and gone before I knew.

Leave a Reply