Chinese Poem “杂诗” (Za Shi)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
杂诗
王维
君自故乡来,应知故乡事。
来日绮窗前,寒梅著花未?

PinYin:
Zá shī
wáng wéi
jūn zì gù xiāng lái, yīng zhī gù xiāng shì.
Lái rì qǐ chuāng qián, hán méi zhe huā wèi?

Video:

English Translation:
You are just coming from our hometown , you must know the recently situation of people and community.
When you pass by my family’s carved pattern window , did the plum blossom in front of the window bloom?

Leave a Reply