Chinese Poem “夜雨寄北” (Ye Yu Ji Bei)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
夜雨寄北
李商隐
君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。
何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

PinYin:
Yè yǔ jì běi
lǐshāngyǐn
jūn wèn guīqī wèi yǒuqī, bāshān yè yǔ zhǎng qiūchí.
Hé dāng gòng jiǎn xī chuāng zhú, què huà bāshān yè yǔ shí.

Video:

English Translation:
When you ask me when I will go back, I have not yet confirmed the date. At this moment, the night rain pattered in Ba mountain, it fills the pond in the fall.
When can I return to my hometown? Under the window of the west, we will cut the candle flower and talk together. Then I will tell you that , tonight in Ba mountain, I am listening to the rain , lonely and miss you very much.

Leave a Reply