Chinese Poem “宿建德江” (Su Jian De Jiang)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

CHinese:
宿建德江
孟浩然
移舟泊烟渚,日暮客愁新。
野旷天低树,江清月近人。

PinYin:
Sù jiàn dé jiāng
mèng hào rán
yí zhōu pō yān zhǔ, rì mù kè chóu xīn.
Yě kuàng tiān dī shù, jiāng qīng yuè jìn rén.

Video:

English Translation:
Accommodation by Jiande River:
The boat was moored by the smoky sandbank, and the passenger felt new sadness at sunset.
The skyline on the wilderness is lower than the woods in the vicinity, and the river is very clear, as if the moon is closest to me.

Leave a Reply