Chinese Poem “春怨” (Spring complaints)

0 3 years ago
chinagrep.com

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
春怨
刘方平
纱窗日落渐黄昏,金屋无人见泪痕。
寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。

PinYin:
Chūn yuàn
liúfāngpíng
shāchuāng rìluò jiàn huánghūn, jīnwū wú rén jiàn lèihén.
Jìmò kōng tíng chūn yù wǎn, líhuā mǎn dì bù kāimén.

Video:

English Translation:
Spring complaints:
The sun slowly fell outside the blinds, and the dusk gradually came; the palace gate closed, no one saw my sad tears.
In the lonely and quiet courtyard, the spring is nearing the end, the fallen pear blossoms covered the ground, no one is coming to visit.

Leave a Reply