Chinese Poem “送别” (Song Bie)

0 3 years ago

Type : Five-word
五言绝句 (Five-character-quatrain )
Dynasty : Tang

Chinese:
送别
王维
山中相送罢, 日暮掩柴扉。
春草明年绿, 王孙归不归。

PinYin:
Sòng bié
wáng wéi
shān zhōng xiāng sòng bà, rì mù yǎn chái fēi.
Chūn cǎo míng nián lǜ, wáng sūn guī bù guī.

Video with English translation and voice:

English Translation:
A PARTING
Wang Wei
Friend, I have watched you down the mountain
Till now in the dark I close my thatch door….
Grasses return again green in the spring,
But O my Prince of Friends, will you come back?

Leave a Reply