Chinese Poem “秋夕” (Qiu Xi)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
秋夕
杜牧
银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。
天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

PinYin:
Qiū xī
dùmù
yín zhú qiūguāng lěng huàpíng, qīng luō xiǎo shàn pū liúyíng.
Tiān jiē yèsè liáng rúshuǐ, wò kàn qiān niú zhīnǚxīng.

Video:

English Translation:
Autumn night
The candlelight of the silver candle reflects the cool screen, and she holds a small silk fan, flicking the firefly.
The stone steps in the night are as cool as cold water, sitting still and staring at the cowherd and fairy on both sides of the Milky Way.

Leave a Reply