Chinese Poem “除夜雪” (New Year’s Eve Snow)

0 3 years ago

Chinese Poem “除夜雪” (Chu Ye Xue, New Year’s Eve Snow) with PinYin and English Translation:

Audio:

Type:Seven-word
七言绝句 (Seven-character-quatrain )
Dynasty : Song
Author: LuYou

Chinese:
除夜雪
宋 陆游
北风吹雪四更初,嘉瑞天教及岁除。
半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符。

PinYin:
Chú yè xuě
sòng lù yóu
běi fēng chuīxuě sì gèng chū, jiā ruì tiān jiào jí suì chú.
Bàn zhǎn túsū yóu wèi jǔ, dēng qián xiǎo cǎo xiě táo fú.

English Translation:
New Year’s Eve Snow:
At midnight, the north wind brought a heavy snow; the snow that was given to us by the gods just arrived on New Year’s Eve , which showed the harvest of the coming year.
Hold the glass of the half-baked Tusu wine, it has no time to celebrate the New Year, and I should use the grass to write the peach symbol of the spring on snow.

Leave a Reply