Chinese Poem “鹿柴” (Lu Zhai)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
鹿柴
王维
空山不见人,但闻人语响。
返景入深林,复照青苔上。

PinYin:
Lù zhài
wáng wéi
kōng shān bù jiàn rén, dàn wén rén yǔ xiǎng.
Fǎn yǐng rù shēn lín, fù zhào qīng tái shàng.

Video:

English Translation:
Deer settlement:
There seems no one in the secluded valley, but the voice of somebody talking.
The shadow of the setting sun reflected on moss in the deep forest, and the scenery was pleasant.

Leave a Reply