Chinese Poem “泊秦淮” (Bo Qin Huai)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
泊秦淮
杜牧
烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

PinYin:
Pō qínhuái
dùmù
yān lóng hánshuǐ yuè lóng shā, yè bō qínhuái jìn jiǔjiā.
Shāng nǚ bùzhī wángguó hèn, gé jiāng yóu chàng “hòu tíng huā”.

Video:

Enlgish Translation:
Docked in the Qinhuai River
Under the faint moonlight, light smoke enveloped the cold water and white sand. At night, the boats were parked at the restaurant on the shore near Qinhuai.
The showgirl who is singing does not understand what is called the hatred of losing motherland, and still sings “Green trees and flowers in the backyard” across the river.

Leave a Reply